Ổ ĐIỆN THÔNG MINH

-20%
 Ổ cắm điện Pisen 008(EP) (8 x AC )  Ổ cắm điện Pisen 008(EP) (8 x AC )
276,000₫ 345,000₫
-27%
 Ổ điện PISEN 005(EP)(5x AC)  Ổ điện PISEN 005(EP)(5x AC)
190,000₫ 260,000₫
-20%
 Ổ điện PISEN KY-23(EP)  ( 2 x AC , 3 x USB )  Ổ điện PISEN KY-23(EP)  ( 2 x AC , 3 x USB )
280,000₫ 350,000₫
-26%
 Ổ điện PISEN KY-33(EP) ( 3xAC , 3xUSB )  Ổ điện PISEN KY-33(EP) ( 3xAC , 3xUSB )
290,000₫ 390,000₫