Khi truy cập vào website EGO Mall là bạn đã đồng ý với các điều khoản và quy định do chúng tôi đề ra nhằm đảm bảo an toàn cho các dữ liệu về sản phẩm dịch vụ của chúng tôi, an toàn cho thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ theo pháp luật hiện hành. Mọi hành động tấn công, phá hoại website của chúng tôi, chiếm đoạt bất hợp pháp thông tin cá nhân của người dùng và những việc khác vi phạm pháp luật Việt Nam đều không được chúng tôi cho phép.

Để phục vụ các bạn được tốt hơn, chúng tôi tiến hành thu thập một số thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, cookies, ip…của bạn và không chia sẻ sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ bên thứ ba nào ngoại trừ một số trường hợp như:

Cung cấp thông tin cho các đơn vị đối tác để thực hiện một số công đoạn trong quy trình kinh doanh của chúng tôi.

Cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu (theo luật).

Mục đích thu thập thông tin:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT EGO Mall bao gồm: email, tên, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà EGO Mall cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để EGO Mall liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng, các thông tin khác trong quá trình khách hàng phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho EGO Mall về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Website EGO Mall sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

+ Cung cấp các dịch vụ thông tin hàng hóa liên quan đến khách hàng.

+ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Website EGO Mall

+ Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản hoặc giả mạo khách hàng.

+ Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website EGO Mall

+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật EGO Mall có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị website EGO Mall. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản lý website xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

– Thông tin cá nhân của thành viên trên EGO Mall được cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên

– Ban quản lý EGO Mall yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản…và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý EGO Mall không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Quy trình xử lý các khiếu nại liên quan tới thông tin cá nhân khách hàng:

– Các thành viên trên trang TMĐT EGO Mall có quyền gửi khiếu nại về về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân trên trang EGO Mall quản trị website qua:

Điện thoại : 0376274438 Hoặc email: ads@egomedia.com

– Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin khách hàng bị khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các công ty về an ninh mạng.

Chính sách bảo mật thanh toán:

Cam kết bảo mật: Hệ thống thanh toán thẻ trên website EGO Mall được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại EGO Mall đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Quy định bảo mật:

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (Internet Banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

- Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

- Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Comodo cung cấp.

- Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

- Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

- Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của EGO Mall áp dụng với Khách hàng:

EGO Mall không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

Đối với thẻ quốc tế: Thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của EGO Mall. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

Đối với thẻ nội địa (Internet Banking), EGO Mall chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

Khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, Khách hàng liên hệ với Đối tác cổng thanh toán để được giải quyết.

EGO Mall cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website EGO Mall.

zalo